Over ons

De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle, DSG Zwolle stelt zich ten doel om (ex-) gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van kerken en organisaties in de regio Zwolle.

DSG Zwolle werkt zowel binnen als buiten de gevangenis. Op die manier wil DSG Zwolle de verbinding leggen tussen de vraag van gedetineerden en het aanbod van buiten.

Vanuit DSG Zwolle wordt ernaar gestreefd om (ex-) gedetineerden die in de regio Zwolle wonen, zoveel mogelijk in contact te brengen met bestaande overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. De stichting werkt aanvullend op andere organisaties die op dit terrein actief zijn.

 

Meer over wat wij doen

Betrokken raken

Via de DSG Zwolle kunnen vrijwilligers zich op diverse manieren inzetten voor gedetineerden in de PI Zwolle als individu 

DSG Zwolle wil ook kerken inspireren en toerusten voor het ondersteunen van (ex-) gedetineerden als kerk 

DSG Zwolle wil verbindingen leggen met andere relevante maatschappelijke organisaties als organisatie

 

 

Ik wil betrokken raken

 

Steun ons

Word donateur

Wilt u donateur worden voor DSG Zwolle?

Om ons werk vol te houden en uit te breiden is financiële steun onmisbaar. Steun DSG Zwolle daarom met een vaste maandelijkse of jaarlijkse gift. 

Met uw financiële bijdrage kunnen wij ook in de toekomst omzien naar onze medemens in de gevangenis. 

DSG Zwolle is ANBI gecertificeerd, giften en bijdragen zijn voor de Inkomstenbelasting daarom fiscaal aftrekbaar. 

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Word donateur

Geef een gift

Elke financiële bijdrage is welkom!

U kunt een van de vele activiteiten ondersteunen door middel van een een gift. Giften worden bijvoorbeeld besteed voor; boekjes voor het project 'papa/mama leest voor', de Alpha-cursus, de bloemen, muziek in de kerkdiensten van de PI of andere interne diaconale projecten.

Uw gift kan worden overgemaakt op nummer:

NL77 ABNA 0529516063 t.n.v. DSG Zwolle onder vermelding van 'gift' of onder vermelding van de specifieke activiteit.

Bij voorbaat namens de gedetineerden hartelijk dank!

Geef een gift

Actueel

Pinksteren 2021 - Rozen in de PI

23 mei 2021

Vandaag vieren we het Pinksterfeest.

Het feest van de Geest! Het feest van nieuw leven, een feest van hoop!

Het is lente, al lijkt het af en toe net herfst. Toch zien we dat alles weer groen wordt, groeit en bloeit. Knoppen en bloesems met de hoop op mooie vruchten.

Hoop; iets wat we allemaal nodig hebben, maar dat juist ook in de gevangenis zo belangrijk is.

Vandaag mochten we namens de kerken in Zwolle iedere gedetineerde een heerlijk geurende roos met een kaartje met een warme groet aanbieden.

Een gebaar, dat zeer gewaardeerd werd! Een teken van hoop en verbinding. 

Dank aan alle kerken die deze bloemengroet mogelijk hebben gemaakt! 

witte roos

Sjaals en mutsen uit de PI Zwolle

22 maart 2021

 

IMG 3219 2

 

 

 

 

 

 In de PI Zwolle worden nog steeds met veel plezier sjaals en mutsen gebreid!

 Wat in 2020 begon als een actie in heel Zwolle is in de PI nog steeds een succes.

Vorig jaar is in samenwerking met de sociale wijkteams in Zwolle een actie opgezet om alle   kerstpakketten te voorzien van een sjaal en/of muts.

In de PI Zwolle werd dit project door veel dames met enthousiasme ontvangen en er werden heel wat sjaals en mutsen gebreid of gehaakt. Voor de kerstpakketten konden we ruim 200 sjaals en mutsen aanleveren.

Deze actie is inmiddels afgelopen, maar nog steeds hebben veel dames de smaak te pakken en worden er regelmatig nog mooie sjaals en leuke mutsen aangeleverd. Deze worden geschonken aan dak- en thuislozen in Zwolle. Door een gulle kerk uit de regio is enorm veel wol geschonken en kunnen we voorlopig nog even vooruit, waarvoor hartelijk dank!

Op de foto's zijn enkele voorbeelden te zien.

 

klein formaat 1