Over ons

De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle, DSG Zwolle stelt zich ten doel om (ex-) gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van kerken en organisaties in de regio Zwolle.

DSG Zwolle werkt zowel binnen als buiten de gevangenis. Op die manier wil DSG Zwolle de verbinding leggen tussen de vraag van gedetineerden en het aanbod van buiten.

Vanuit DSG Zwolle wordt ernaar gestreefd om (ex-) gedetineerden die in de regio Zwolle wonen, zoveel mogelijk in contact te brengen met bestaande overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. De stichting werkt aanvullend op andere organisaties die op dit terrein actief zijn.

Meer over wat wij doen

Betrokken raken

Via de DSG Zwolle kunnen vrijwilligers zich op diverse manieren inzetten voor gedetineerden in de PI Zwolle als individu 

DSG Zwolle wil ook kerken inspireren en toerusten voor het ondersteunen van (ex-) gedetineerden als kerk 

DSG Zwolle wil verbindingen leggen met andere relevante maatschappelijke organisaties als organisatie

 

 

Ik wil betrokken raken

 

Steun ons

Word donateur

Wilt u donateur worden voor DSG Zwolle?

Om ons werk vol te houden en uit te breiden is financiële steun onmisbaar. Steun DSG Zwolle daarom met een vaste maandelijkse of jaarlijkse gift. 

Met uw financiële bijdrage kunnen wij ook in de toekomst omzien naar onze medemens in de gevangenis. 

DSG Zwolle is ANBI gecertificeerd, giften en bijdragen zijn voor de Inkomstenbelasting daarom fiscaal aftrekbaar. 

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Word donateur

Geef een gift

Elke financiële bijdrage is welkom!

U kunt een van de vele activiteiten ondersteunen door middel van een een gift. Giften worden bijvoorbeeld besteed voor; boekjes voor het project 'papa/mama leest voor', de Alpha-cursus, de bloemen, muziek in de kerkdiensten van de PI of andere interne diaconale projecten.

Uw gift kan worden overgemaakt op nummer:

NL77 ABNA 0529516063 t.n.v. DSG Zwolle onder vermelding van 'gift' of onder vermelding van de specifieke activiteit.

Bij voorbaat namens de gedetineerden hartelijk dank!

Geef een gift

Actueel

Verrassing bakvrijwilligers

26 november 2020

foto verrassing bakvrijwilligers 31 10 20Telkens wanneer ik in mijn auto langs de PI reed, dacht ik: 

Hoe zou het daar nu zijn?
De gemiddelde Nederlander valt de tweede corona-golf met bijbehorende maatregelen zwaar.
Hoe moet dat zijn als je ook nog eens je tijd moet slijten in detentie?
Ik kan me er niet goed een voorstelling van maken,
maar in de loop van een paar dagen ontstaat een plannetje.
Het minste dat ik voor hen kan doen is laten weten dat ik hen niet ben vergeten!
En dus trommel ik de dames op met wie ik (voor corona) regelmatig bakworkshops gaf bij enkele afdelingen van de dames in de PI.
Samen zorgen we ervoor dat er voor beide afdelingen een goed gevulde schaal met boterkoek, gevulde speculaaskoeken en cupcakes wordt afgeleverd.
Met een kaartje erbij dat we hopen dat we snel weer kunnen komen bakken op de afdeling.

Een tijdje later ontvangen we een hartverwarmende reactie.
De dames sturen ons een kaartje terug.
Ze waren verrast door onze actie en bedanken ons persoonlijk.
Wat super lief! Dat moedigt ons aan om nog eens iets spontaans voor hen te organiseren.

Een enthousiaste bakvrijwilligster

Gebedswandeling vrijwilligers

26 november 2020

foto1 gebedswandeling 1 11 20

Op een zonnige zondagochtend lopen 7 kerkvrijwilligers door het Engelse Werk in Zwolle. 
Blij om elkaar even te zien en te delen in elkaars wel en wee.
Van elkaar te horen hoe de intelligente lockdown en het ‘contactverbod’ ons allemaal raakt.
En hoe deze ervaring ons, ondanks de afstand, iets dichter bij onze gevangen medemensen in de PI Zwolle brengt.

Even stilstaan bij de mannen en vrouwen in de PI Zwolle en invoelen hoe zij altijd afstand ervaren tot hun dierbaren. Met elkaar nadenken over wat dat betekent. En hoe deze coronaperiode voor hen verloopt. Samen staan we af en toe even stil en bidden we met elkaar voor de mensen binnen. Ook voor de geestelijk verzorgers voor wie de werkdruk is toegenomen. Danken kunnen we ook, dat in de PI Zwolle de kerkdiensten, zij het in afgeslankte vorm, nog mogen plaatsvinden.  Zonder vrijwilligers, dat wel. Laten we ook thuis blijven bidden voor de mensen binnen de muren en hun dierbaren

Een kerkvrijwilligster