Over ons

De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle, DSG Zwolle stelt zich ten doel om (ex-) gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van kerken en organisaties in de regio Zwolle.

DSG Zwolle werkt zowel binnen als buiten de gevangenis. Op die manier wil DSG Zwolle de verbinding leggen tussen de vraag van gedetineerden en het aanbod van buiten.

Vanuit DSG Zwolle wordt ernaar gestreefd om (ex-) gedetineerden die in de regio Zwolle wonen, zoveel mogelijk in contact te brengen met bestaande overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. De stichting werkt aanvullend op andere organisaties die op dit terrein actief zijn.

 

Meer over wat wij doen

Betrokken raken

Via de DSG Zwolle kunnen vrijwilligers zich op diverse manieren inzetten voor gedetineerden in de PI Zwolle als individu 

DSG Zwolle wil ook kerken inspireren en toerusten voor het ondersteunen van (ex-) gedetineerden als kerk 

DSG Zwolle wil verbindingen leggen met andere relevante maatschappelijke organisaties als organisatie

 

 

Ik wil betrokken raken

 

Steun ons

Word donateur

Wilt u donateur worden voor DSG Zwolle?

Om ons werk vol te houden en uit te breiden is financiële steun onmisbaar. Steun DSG Zwolle daarom met een vaste maandelijkse of jaarlijkse gift. 

Met uw financiële bijdrage kunnen wij ook in de toekomst omzien naar onze medemens in de gevangenis. 

DSG Zwolle is ANBI gecertificeerd, giften en bijdragen zijn voor de Inkomstenbelasting daarom fiscaal aftrekbaar. 

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Word donateur

Geef een gift

Elke financiële bijdrage is welkom!

U kunt een van de vele activiteiten ondersteunen door middel van een een gift. Giften worden bijvoorbeeld besteed voor; boekjes voor het project 'papa/mama leest voor', de Alpha-cursus, de bloemen, muziek in de kerkdiensten van de PI of andere interne diaconale projecten.

Uw gift kan worden overgemaakt op nummer:

NL77 ABNA 0529516063 t.n.v. DSG Zwolle onder vermelding van 'gift' of onder vermelding van de specifieke activiteit.

Bij voorbaat namens de gedetineerden hartelijk dank!

Geef een gift

Actueel

Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle van toegevoegde waarde?

07 februari 2022

 

coverfoto pastorale verkenningen juli 2021

 

Is een plaatselijke diaconale stichting voor gevangenen van toegevoegde waarde? En zo ja, hoe dan en voor wie? Vragen die leven binnen het justitiepastoraat.

In een artikel in het blad Pastorale Verkenningen wordt hier verder op ingegaan.

artikel_DSG_Zwolle_Pastorale_Verkenningen_juli_2021.pdf

 

 

Pinksteren 2021 - Rozen in de PI

23 mei 2021

Vandaag vieren we het Pinksterfeest.

Het feest van de Geest! Het feest van nieuw leven, een feest van hoop!

Het is lente, al lijkt het af en toe net herfst. Toch zien we dat alles weer groen wordt, groeit en bloeit. Knoppen en bloesems met de hoop op mooie vruchten.

Hoop; iets wat we allemaal nodig hebben, maar dat juist ook in de gevangenis zo belangrijk is.

Vandaag mochten we namens de kerken in Zwolle iedere gedetineerde een heerlijk geurende roos met een kaartje met een warme groet aanbieden.

Een gebaar, dat zeer gewaardeerd werd! Een teken van hoop en verbinding. 

Dank aan alle kerken die deze bloemengroet mogelijk hebben gemaakt! 

witte roos