Over ons

De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle, DSG Zwolle stelt zich ten doel om (ex-) gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van kerken en organisaties in de regio Zwolle.

DSG Zwolle werkt zowel binnen als buiten de gevangenis. Op die manier wil DSG Zwolle de verbinding leggen tussen de vraag van gedetineerden en het aanbod van buiten.

Vanuit DSG Zwolle wordt ernaar gestreefd om (ex-) gedetineerden die in de regio Zwolle wonen, zoveel mogelijk in contact te brengen met bestaande overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. De stichting werkt aanvullend op andere organisaties die op dit terrein actief zijn.

Meer over wat wij doen

Betrokken raken

Via de DSG Zwolle kunnen vrijwilligers zich op diverse manieren inzetten voor gedetineerden in de PI Zwolle als individu 

DSG Zwolle wil ook kerken inspireren en toerusten voor het ondersteunen van (ex-) gedetineerden als kerk 

DSG Zwolle wil verbindingen leggen met andere relevante maatschappelijke organisaties als organisatie

 

 

Ik wil betrokken raken

 

Steun ons

Word donateur

Wilt u donateur worden voor DSG Zwolle?

Om ons werk vol te houden en uit te breiden is financiële steun onmisbaar. Steun DSG Zwolle daarom met een vaste maandelijkse of jaarlijkse gift. 

Met uw financiële bijdrage kunnen wij ook in de toekomst omzien naar onze medemens in de gevangenis. 

DSG Zwolle is ANBI gecertificeerd, giften en bijdragen zijn voor de Inkomstenbelasting daarom fiscaal aftrekbaar. 

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Word donateur

Geef een gift

Elke financiële bijdrage is welkom!

U kunt een van de vele activiteiten ondersteunen door middel van een een gift. Giften worden bijvoorbeeld besteed voor; boekjes voor het project 'papa/mama leest voor', de Alpha-cursus, de bloemen, muziek in de kerkdiensten van de PI of andere interne diaconale projecten.

Uw gift kan worden overgemaakt op nummer:

NL77 ABNA 0529516063 t.n.v. DSG Zwolle onder vermelding van 'gift' of onder vermelding van de specifieke activiteit.

Bij voorbaat namens de gedetineerden hartelijk dank!

Geef een gift

Actueel

Coronacrisis & DSG Zwolle

07 april 2020

Coronacrisis

Mers virus 3D imageIn de moeilijke tijd die we doormaken door de coronacrisis willen wij u graag op de hoogte houden van het werk van DSG Zwolle. Daarbij richten we ons op dit moment vooral op mogelijkheden om contact te houden met onze doelgroep. 

Extra isolement voor gedetineerden

De Corona-maatregelen hebben grote invloed op het reilen en zeilen in de gevangenissen. Sinds begin maart mogen vrijwilligers nergens meer in een PI komen. Ook bezoek van familie en vrienden van ingeslotenen is voorlopig niet toegestaan en verloven zijn ingetrokken. Dit geeft veel extra eenzaamheid en spanning. 

Geestelijk Verzorgers worden meegerekend onder de essentiële beroepen en kunnen hun werk nog doen. In de PI Zwolle gaan zoveel mogelijk activiteiten door, zij het dan in kleinere groepjes en met aangepaste programma’s in kleiner verband sporten, kleine gespreksgroepen en kerkdiensten met maximaal 10 personen, alles met de 1,5 m afstand. Zo zijn er elke zondagmorgen 8 (ingekorte) kerkdiensten: 3 bij de vrouwen en 5 aan de mannenkant. Zonder vrijwilligers, combo’s, pianisten en koffie drinken na afloop, zien deze diensten er heel anders uit. 

Initiatieven

Hartverwarmend is het om te zien hoe kerken en vrijwilligers, ondanks de afstand, verbinding met de mensen in de PI zoeken. Zo zijn er in de afgelopen weken;

  • Cd’s gemaakt met mooie bemoedigende liederen
  • Kaarten gestuurd; veel vrijwilligers hebben hun kerkelijke achterban opgeroepen om kaarten te sturen naar gedetineerden
  • Kregen we van een kerk 355 kaarten voor alle gedetineerden
  • Via een vrijwilliger kregen we van Lpbmedia een doos met Paascd's
  • Werden door een kerk knutselpakketjes gemaakt voor verschillende afdelingen, hiervan gaan de gedetineerden zelf kaarten maken voor ouderen in verpleeghuizen
  • Voor elke afdeling een pakketje met stiften, potloden, spelletjes en kleurplaten
  • Puzzels en spellen voor alle afdelingen in de PI Zwolle 
  • Zullen er Paaszondag extra bloemen met een paasgroet uitgedeeld worden

Gebed

Wilt u persoonlijk en in uw kerk gedetineerden en hun families in uw voorbeden gedenken? Denk ook aan gedetineerden die vlak voor de crisis buiten zijn gekomen en waarvoor het nu extra moeilijk is om weer terug te komen in de maatschappij of een nieuw netwerk op te bouwen. Wilt u ook bidden voor de medewerkers van de Inrichtingen van Justitie die de zorg voor de gedetineerden hebben?

Gedetineerden schrijven mee aan Zwolse Bijbel

07 februari 2020

foto Zwolse Bijbel PIGedetineerden schrijven mee aan de nieuwe Zwolse Bijbel

De eerste Zwolse Bijbel dateert uit de 15e eeuw, hoog tijd voor een versie anno nu was de gedachte van de Zwolse stadspastor.

Iedereen die vanaf vorig jaar april de Grote Kerk in Zwolle binnenwandelde kon een stukje uit de Bijbel overschrijven. Er kwamen ook speciale groepen die wilden meeschrijven of soms werden er op andere plekken in Zwolle stukjes meegeschreven. Zo hebben ruim 1500 mensen vanuit diverse achtergronden meegeschreven aan de nieuwe Bijbel.

Ook in de Zwolse gevangenis werd met enthousiasme meegeschreven aan deze nieuwe Zwolse Bijbel. Muisstil was het in het Stiltecentrum van de PI Zwolle. Je kon een speld horen vallen, enkele mannen schreven samen heel geconcentreerd en supernetjes aan de Filippenzenbrief. Soms met een klein tekeningetje erbij. 

Bewust was er gekozen voor het overschrijven van hoofdstukken uit de Filippenzenbrief. Een brief die Paulus schreef vanuit de gevangenis. Hierdoor spraken de teksten nog meer tot de verbeelding. 

De reacties waren enthousiast en zeer positief. Sommigen vonden het mooi om samen in één ruimte hiermee bezig te zijn. Anderen schreven juist in alle rust van de eigen cel een stukje uit de Bijbel over. Eén van de vrouwen zei: “Wat een eer dat jullie mij hiervoor vragen”.  

Dit Zwolse Bijbelproject zorgde voor een mooie verbinding tussen de kerk ‘binnen’ de muren en de kerk en samenleving daarbuiten!