Hoe kunnen vrijwilligers zich inzetten voor gedetineerden?

Vrijwilligers laten zien dat God zich het lot van mensen aantrekt. Hun betrokkenheid bij gedetineerden heeft grote impact en zorgt ervoor dat gedetineerden het vaak belangrijk vinden om contact te maken met een kerk wanneer ze weer vrijkomen. Vrijwilligers kunnen zich zowel inzetten voor gedetineerden (tijdens detentie) als voor ex-gedetineerden (na detentie).

Vrijwilligers binnen de PI Zwolle

Inzet van vrijwilligers bij vieringen: In de PI Zwolle worden elke zondag drie vieringen verzorgd door de (christelijke) Geestelijk Verzorging. Vrijwilligers ondersteunen hierbij en zijn door hun aanwezigheid de verbinding tussen “buiten en binnen”. Dit doe je door:

 • Het ontvangen en welkom heten van de gedetineerden in de viering
 • Samen de viering en daarmee het geloof beleven; aansluitend is er koffie & ontmoeting
 • Helpen bij praktische zaken zoals het zetten van koffie, klaarzetten van bloemen en kaarsjes e.d
 • Of het verzorgen van muzikale ondersteuning in de vorm van zang of het bespelen van een instrument
 • beschikbaar te zijn op de zondagochtend, zo mogelijk één zondag per maand
 • affiniteit te hebben met christelijke vieringen (katholiek en protestant)

Vrijwilligers voor Alpha-Prisons: In de PI Zwolle wordt gemiddeld 4x maal per jaar een Alpha-cursus gegeven. Deze cursus is altijd op een doordeweekse dag in een onderwijsblok van 2 uur gedurende 8 weken. Dit kan een maandag, dinsdag of donderdagmiddag zijn. Per Alpha-cursus is een team van 5-6 vrijwilligers actief. Dit doen zij door:

 • Helpen bij de praktische zaken rondom de cursus
 • Het leiden van een gespreksgroepje 
 • Zo mogelijk een inleiding te verzorgen
 • De uitgangspunten van de Alpha-cursus te onderschrijven

Vrijwilligers voor Crea-uur: In de PI Zwolle wordt gemiddeld 1x maal per 2 weken een crea-uur verzorgd op 2 verschillende afdelingen. Dit crea-uur is op de maandagmiddag of donderdagmiddag. Per crea-uur is minimaal 1 vrijwilliger actief. Per half jaar wordt in overleg een rooster gemaakt. De vrijwilliger:

 • bedenkt een leuke, laagdrempelige activiteit en bereidt deze activiteit voor
 • Tijdens de activiteit is er ruimte voor ontmoeting en gesprek
 • overlegt met de medewerkers van de PI over de materialen 

Vrijwilligers voor bakworkshop: In de PI Zwolle wordt 1x per maand een bakworkshop georganiseerd. Deze bakworkshop is of op de zaterdagmorgen of op zaterdagmiddag, dit verschilt per afdeling. De activiteit duurt 2 uur. Per bakworkshop zijn 2 vrijwilligers actief. Per half jaar wordt in overleg een rooster gemaakt. De vrijwilliger:

 • bedenkt een leuk, laagdrempelig recept en bereidt deze voor
 • heeft tijdens de activiteit ruimte voor ontmoeting en gesprek
 • stemt met de medewerkers van de PI de ingredienten en te gebruiken materialen af

Met alle (potentiële) vrijwilligers wordt eerst een kennismakingsgesprek gevoerd door de coördinator om te kijken welk werk het meest passend is. Met vrijwilligers die zich gaan inzetten bij het werk van de Geestelijke Verzorging vindt er vervolgens ook een kennismakingsgesprek met één van de Geestelijk Verzorgers plaats.

Als vrijwilliger heb je affiniteit met de doelgroep en een open houding, respect voor de achtergrond en levenswijze van de ander. Daarbij is het belangrijk dat je een stevige persoonlijkheid bent met goede communicatieve vaardigheden; je kan makkelijk contact leggen maar ook je grenzen aangeven en de nodige afstand houden.

DSG Zwolle sluit met al haar vrijwilligers een vrijwilligerscontract en voor elke vrijwilliger wordt een VOG aangevraagd. Vrijwilligers ontvangen training en begeleiding bij hun inzet voor de (ex-) gedetineerden. Het aanbod van training organiseert DSG Zwolle in samenwerking met Exodus Nederland.

Vrijwilligers buiten de PI Zwolle

Vrijwilligers kunnen als maatje ex-gedetineerden begeleiden bij hun terugkomst in de samenleving. Maatjes helpen ex-gedetineeren bij het opbouwen van een gevarieerd sociaal netwerk ter bevordering van hun herstel en ter preventie van recidive.