nieuwsberichten

 

coverfoto pastorale verkenningen juli 2021

 

Is een plaatselijke diaconale stichting voor gevangenen van toegevoegde waarde? En zo ja, hoe dan en voor wie? Vragen die leven binnen het justitiepastoraat.

In een artikel in het blad Pastorale Verkenningen wordt hier verder op ingegaan.

artikel_DSG_Zwolle_Pastorale_Verkenningen_juli_2021.pdf

 

 

Vandaag vieren we het Pinksterfeest.

Het feest van de Geest! Het feest van nieuw leven, een feest van hoop!

Het is lente, al lijkt het af en toe net herfst. Toch zien we dat alles weer groen wordt, groeit en bloeit. Knoppen en bloesems met de hoop op mooie vruchten.

Hoop; iets wat we allemaal nodig hebben, maar dat juist ook in de gevangenis zo belangrijk is.

Vandaag mochten we namens de kerken in Zwolle iedere gedetineerde een heerlijk geurende roos met een kaartje met een warme groet aanbieden.

Een gebaar, dat zeer gewaardeerd werd! Een teken van hoop en verbinding. 

Dank aan alle kerken die deze bloemengroet mogelijk hebben gemaakt! 

witte roos

 

IMG 3219 2

 

 

 

 

 

 In de PI Zwolle worden nog steeds met veel plezier sjaals en mutsen gebreid!

 Wat in 2020 begon als een actie in heel Zwolle is in de PI nog steeds een succes.

Vorig jaar is in samenwerking met de sociale wijkteams in Zwolle een actie opgezet om alle   kerstpakketten te voorzien van een sjaal en/of muts.

In de PI Zwolle werd dit project door veel dames met enthousiasme ontvangen en er werden heel wat sjaals en mutsen gebreid of gehaakt. Voor de kerstpakketten konden we ruim 200 sjaals en mutsen aanleveren.

Deze actie is inmiddels afgelopen, maar nog steeds hebben veel dames de smaak te pakken en worden er regelmatig nog mooie sjaals en leuke mutsen aangeleverd. Deze worden geschonken aan dak- en thuislozen in Zwolle. Door een gulle kerk uit de regio is enorm veel wol geschonken en kunnen we voorlopig nog even vooruit, waarvoor hartelijk dank!

Op de foto's zijn enkele voorbeelden te zien.

 

klein formaat 1

 

 

 

foto verrassing bakvrijwilligers 31 10 20Telkens wanneer ik in mijn auto langs de PI reed, dacht ik: 

Hoe zou het daar nu zijn?
De gemiddelde Nederlander valt de tweede corona-golf met bijbehorende maatregelen zwaar.
Hoe moet dat zijn als je ook nog eens je tijd moet slijten in detentie?
Ik kan me er niet goed een voorstelling van maken,
maar in de loop van een paar dagen ontstaat een plannetje.
Het minste dat ik voor hen kan doen is laten weten dat ik hen niet ben vergeten!
En dus trommel ik de dames op met wie ik (voor corona) regelmatig bakworkshops gaf bij enkele afdelingen van de dames in de PI.
Samen zorgen we ervoor dat er voor beide afdelingen een goed gevulde schaal met boterkoek, gevulde speculaaskoeken en cupcakes wordt afgeleverd.
Met een kaartje erbij dat we hopen dat we snel weer kunnen komen bakken op de afdeling.

Een tijdje later ontvangen we een hartverwarmende reactie.
De dames sturen ons een kaartje terug.
Ze waren verrast door onze actie en bedanken ons persoonlijk.
Wat super lief! Dat moedigt ons aan om nog eens iets spontaans voor hen te organiseren.

Een enthousiaste bakvrijwilligster

foto1 gebedswandeling 1 11 20

Op een zonnige zondagochtend lopen 7 kerkvrijwilligers door het Engelse Werk in Zwolle. 
Blij om elkaar even te zien en te delen in elkaars wel en wee.
Van elkaar te horen hoe de intelligente lockdown en het ‘contactverbod’ ons allemaal raakt.
En hoe deze ervaring ons, ondanks de afstand, iets dichter bij onze gevangen medemensen in de PI Zwolle brengt.

Even stilstaan bij de mannen en vrouwen in de PI Zwolle en invoelen hoe zij altijd afstand ervaren tot hun dierbaren. Met elkaar nadenken over wat dat betekent. En hoe deze coronaperiode voor hen verloopt. Samen staan we af en toe even stil en bidden we met elkaar voor de mensen binnen. Ook voor de geestelijk verzorgers voor wie de werkdruk is toegenomen. Danken kunnen we ook, dat in de PI Zwolle de kerkdiensten, zij het in afgeslankte vorm, nog mogen plaatsvinden.  Zonder vrijwilligers, dat wel. Laten we ook thuis blijven bidden voor de mensen binnen de muren en hun dierbaren

Een kerkvrijwilligster

 

 

Coronacrisis

Mers virus 3D imageIn de moeilijke tijd die we doormaken door de coronacrisis willen wij u graag op de hoogte houden van het werk van DSG Zwolle. Daarbij richten we ons op dit moment vooral op mogelijkheden om contact te houden met onze doelgroep. 

Extra isolement voor gedetineerden

De Corona-maatregelen hebben grote invloed op het reilen en zeilen in de gevangenissen. Sinds begin maart mogen vrijwilligers nergens meer in een PI komen. Ook bezoek van familie en vrienden van ingeslotenen is voorlopig niet toegestaan en verloven zijn ingetrokken. Dit geeft veel extra eenzaamheid en spanning. 

Geestelijk Verzorgers worden meegerekend onder de essentiële beroepen en kunnen hun werk nog doen. In de PI Zwolle gaan zoveel mogelijk activiteiten door, zij het dan in kleinere groepjes en met aangepaste programma’s in kleiner verband sporten, kleine gespreksgroepen en kerkdiensten met maximaal 10 personen, alles met de 1,5 m afstand. Zo zijn er elke zondagmorgen 8 (ingekorte) kerkdiensten: 3 bij de vrouwen en 5 aan de mannenkant. Zonder vrijwilligers, combo’s, pianisten en koffie drinken na afloop, zien deze diensten er heel anders uit. 

Initiatieven

Hartverwarmend is het om te zien hoe kerken en vrijwilligers, ondanks de afstand, verbinding met de mensen in de PI zoeken. Zo zijn er in de afgelopen weken;

  • Cd’s gemaakt met mooie bemoedigende liederen
  • Kaarten gestuurd; veel vrijwilligers hebben hun kerkelijke achterban opgeroepen om kaarten te sturen naar gedetineerden
  • Kregen we van een kerk 355 kaarten voor alle gedetineerden
  • Via een vrijwilliger kregen we van Lpbmedia een doos met Paascd's
  • Werden door een kerk knutselpakketjes gemaakt voor verschillende afdelingen, hiervan gaan de gedetineerden zelf kaarten maken voor ouderen in verpleeghuizen
  • Voor elke afdeling een pakketje met stiften, potloden, spelletjes en kleurplaten
  • Puzzels en spellen voor alle afdelingen in de PI Zwolle 
  • Zullen er Paaszondag extra bloemen met een paasgroet uitgedeeld worden

Gebed

Wilt u persoonlijk en in uw kerk gedetineerden en hun families in uw voorbeden gedenken? Denk ook aan gedetineerden die vlak voor de crisis buiten zijn gekomen en waarvoor het nu extra moeilijk is om weer terug te komen in de maatschappij of een nieuw netwerk op te bouwen. Wilt u ook bidden voor de medewerkers van de Inrichtingen van Justitie die de zorg voor de gedetineerden hebben?

foto Zwolse Bijbel PIGedetineerden schrijven mee aan de nieuwe Zwolse Bijbel

De eerste Zwolse Bijbel dateert uit de 15e eeuw, hoog tijd voor een versie anno nu was de gedachte van de Zwolse stadspastor.

Iedereen die vanaf vorig jaar april de Grote Kerk in Zwolle binnenwandelde kon een stukje uit de Bijbel overschrijven. Er kwamen ook speciale groepen die wilden meeschrijven of soms werden er op andere plekken in Zwolle stukjes meegeschreven. Zo hebben ruim 1500 mensen vanuit diverse achtergronden meegeschreven aan de nieuwe Bijbel.

Ook in de Zwolse gevangenis werd met enthousiasme meegeschreven aan deze nieuwe Zwolse Bijbel. Muisstil was het in het Stiltecentrum van de PI Zwolle. Je kon een speld horen vallen, enkele mannen schreven samen heel geconcentreerd en supernetjes aan de Filippenzenbrief. Soms met een klein tekeningetje erbij. 

Bewust was er gekozen voor het overschrijven van hoofdstukken uit de Filippenzenbrief. Een brief die Paulus schreef vanuit de gevangenis. Hierdoor spraken de teksten nog meer tot de verbeelding. 

De reacties waren enthousiast en zeer positief. Sommigen vonden het mooi om samen in één ruimte hiermee bezig te zijn. Anderen schreven juist in alle rust van de eigen cel een stukje uit de Bijbel over. Eén van de vrouwen zei: “Wat een eer dat jullie mij hiervoor vragen”.  

Dit Zwolse Bijbelproject zorgde voor een mooie verbinding tussen de kerk ‘binnen’ de muren en de kerk en samenleving daarbuiten!

Mauritz Stef3Lang hoefde ik niet na te denken toen me werd gevraagd of ik “buddy”wilde zijn voor iemand die vanuit detentie een nieuwe start wilde maken. Mijn hart ging altijd al uit naar mensen  die in deze situatie verzeild geraakt waren. Vooral ook om wat Jezus zegt over gevangenen raakte me ooit diep in mijn hart. Dat we ze Zijn vrijheid mogen doorgeven, zodat ze zich, zelfs binnen muren toch vrij zouden kunnen voelen. Dat als we hen bezoeken het is alsof we Hemzelf bezoeken.... En ook het besef dat ik ook niet altijd zo’n “brave”geweest ben en makkelijk ook zomaar achter slot en grendel had kunnen belanden.....

Zelfs ooit een “viering”mogen organiseren “binnen”, samen met broeders en zusters van de motorclub waar ik toen lid van was. Prachtig! Mensen diep in ellende ontmoet en mogen helpen hun leven op te ruimen en samen aan een schone toekomst werken.....En nu sinds kort opnieuw betrokken geraakt omdat onze gemeente “Kerk met stip”werd.

Na de eerste kennismaking voelde ik al snel een klik met mijn “buddy”. Ik had me nog zo voorgenomen om me een beetje “professioneel”op te stellen en dat is ook goed en belangijk,. Maar in dit specifieke geval ging het al gauw om meer dan dat. Het was ook de liefde van God die me dreef en die ik hem wilde laten zien,Dat ook hij een geliefd mens is en zo waardevol en een nieuwe kans waard!

We gingen samen op weg, ik omschrijf mezelf in dat traject dan ook graag als een “wegwijzer”. Eigenlijk een dubbele, die wegwijs maakt in een nieuwe woonomgeving, maar tegelijk ook de weg naar Jezus wil wijzen als de behoefte er is. Samen op weg, een fiets kopen, uitnodigen voor een kerkdienst, een bakkie of biertje doen, wegwijs maken in de stad, advies geven over waar wat te kopen enz enz,

En wat een zegen als iemand dan stapje voor stapje weer kan settelen in de vrije wereld. Hem zien opbloeien en ontwikkelen op een mooie plek waar hij vrijwilligerswerk kan doen. En nu alweer volop actief met betaald werk en eigen woonruimte. Heel bijzonder en dankbaar dat ik daar een handje bij heb mogen helpen.

En natuurlijk kan het ook tegenzitten. Ik heb in mijn leven ook genoeg struggles gezien en ben absoluut geen naïef mens. Maar dan nog blijft overeind dat wat je doet met goede intentie’s, altijd waarde heeft en houdt. Ongeacht het uiteindelijke resultaat. Ieder mens heeft positieve aandacht nodig, een stukje waardering, liefde, een arm om de schouder. En helemaal als je dat vroeger erg hebt gemist. Geweldig als er nieuwe kansen komen om dat te delen en ontdekken. Dan kan op de grootste mesthoop toch nog een prachtige bloem opbloeien!

Mauritz Stef1

‘Ik heb altijd in de overlevingsmodus gestaan’

Hoe geloofsgemeenschappen in de nazorg de verbinding met ex-gedetineerden kunnen versterken

De landelijke ontmoetingsdag van Kerken met Stip op 1 april 2017 in Apeldoorn had als thema:‘verbinding maken met de doelgroep’. De focus lag daarbij op de vraag hoe je dat als vrijwilliger op individueel niveau doet. Die verbinding vormt de basis voor de kerkelijke nazorg. Daarnaast is van belang hoe geloofsgemeenschappen de verbinding met de doelgroep kunnen versterken bij de nazorg aan mensen met een detentie-ervaring. Op die bredere vraag op mesoniveau is het onderzoek van Reijer J. de Vries bij het Centrum voor Justitiepastoraat (CJP) gericht, onder de titel ‘Religieus geïnspireerdenazorg aan ex-gedetineerden’. De vraag naar verbinding op het individuele niveau is overigens een onderdeel daarvan. Tijdens de ontmoetingsdag heeft Reijer J. de Vries een tussentijdse balans opgemaakt van wat het onderzoek de afgelopen jaren aan kennis heeft opgeleverd. Dit hele artikel is te vinden op de website van Kerken met Stip via onderstaande link.

2017 R.J. de Vries, Verbinding versterken

Met toestemming van 'indebuurtZwolle', delen wij het volgende artikel:

Binnenkijken in de Zwolse gevangenis: ‘Het is net een klein dorp binnen de muren’

Door Merel Revet 21 januari 2019

Veel Zwollenaren weten dat er een gevangenis in onze Hanzestad zit, maar verder hoor/lees je er weinig over. Daarom vonden wij het de hoogste tijd om een kijkje te nemen in de penitentiaire inrichting (PI) Zwolle.

Binnenkijken in de Zwolse gevangenis

Subcategorieën