Word bestuurslid (voorzitter) van DSG Zwolle: samen voor barmhartigheid
21 maart 2024

DSG Zwolle, de Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle, verleent pastorale en diaconale zorg aan gedetineerden en hun families in de Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle. We worden geïnspireerd door het evangelie. Jezus zelf heeft immers gezegd: “Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe” (Mattheüs 25: 36).

Word bestuurslid (penningmeester) van DSG Zwolle: samen voor barmhartigheid
21 maart 2024

DSG Zwolle, de Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle, verleent pastorale en diaconale zorg aan gedetineerden en hun families in de Penitentiaire Inrichting (PI) Zwolle. We worden geïnspireerd door het evangelie. Jezus zelf heeft immers gezegd: “Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe” (Mattheüs 25: 36).

Een brug tussen de wereld ‘binnen’ en ‘buiten’
20 november 2023

Op 9 november 2023 is er een symbolische brug geslagen tussen de wereld binnen de gevangenismuren en de wereld daarbuiten. De samenwerking tussen Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle (DSG Zwolle) en onze Dienst Geestelijke Verzorging is officieel vastgelegd in een convenant. Vertegenwoordigers van de Zwolse kerken, diverse vrijwilligers, PI Zwolle en andere betrokken partijen deelden dit bijzondere moment en vormen daarmee een belangrijke verbinding tussen de vraag van de gedetineerden en het aanbod van buiten.

Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle van toegevoegde waarde?
07 februari 2022

Is een plaatselijke diaconale stichting voor gevangenen van toegevoegde waarde? En zo ja, hoe dan en voor wie? Vragen die leven binnen het justitiepastoraat. In een artikel in het blad Pastorale Verkenningen wordt hier verder op ingegaan.

Pinksteren 2021 - Rozen in de PI
23 mei 2021

Vandaag vieren we het Pinksterfeest. Het feest van de Geest! Het feest van nieuw leven, een feest van hoop! Het is lente, al lijkt het af en toe net herfst. Toch zien we dat alles weer groen wordt, groeit en bloeit. Knoppen en bloesems met de hoop op mooie vruchten.

Sjaals en mutsen uit de PI Zwolle
22 maart 2021

In de PI Zwolle worden nog steeds met veel plezier sjaals en mutsen gebreid! Wat in 2020 begon als een actie in heel Zwolle is in de PI nog steeds een succes. Vorig jaar is in samenwerking met de sociale wijkteams in Zwolle een actie opgezet om alle   kerstpakketten te voorzien van een sjaal en/of muts.

Verrassing bakvrijwilligers
26 november 2020

Telkens wanneer ik in mijn auto langs de PI reed, dacht ik:  Hoe zou het daar nu zijn? De gemiddelde Nederlander valt de tweede corona-golf met bijbehorende maatregelen zwaar. Hoe moet dat zijn als je ook nog eens je tijd moet slijten in detentie?

Gebedswandeling vrijwilligers
26 november 2020

Op een zonnige zondagochtend lopen 7 kerkvrijwilligers door het Engelse Werk in Zwolle. 
Blij om elkaar even te zien en te delen in elkaars wel en wee.
Van elkaar te horen hoe de intelligente lockdown en het ‘contactverbod’ ons allemaal raakt.
En hoe deze ervaring ons, ondanks de afstand, iets dichter bij onze gevangen medemensen in de PI Zwolle brengt.

Coronacrisis & DSG Zwolle
07 april 2020

Coronacrisis

In de moeilijke tijd die we doormaken door de coronacrisis willen wij u graag op de hoogte houden van het werk van DSG Zwolle. Daarbij richten we ons op dit moment vooral op mogelijkheden om contact te houden met onze doelgroep. 

Gedetineerden schrijven mee aan Zwolse Bijbel
07 februari 2020

Gedetineerden schrijven mee aan de nieuwe Zwolse Bijbel

De eerste Zwolse Bijbel dateert uit de 15e eeuw, hoog tijd voor een versie anno nu was de gedachte van de Zwolse stadspastor.

Iedereen die vanaf vorig jaar april de Grote Kerk in Zwolle binnenwandelde kon een stukje uit de Bijbel overschrijven. Er kwamen ook speciale groepen die wilden meeschrijven of soms werden er op andere plekken in Zwolle stukjes meegeschreven. Zo hebben ruim 1500 mensen vanuit diverse achtergronden meegeschreven aan de nieuwe Bijbel.

07 februari 2020

Lang hoefde ik niet na te denken toen me werd gevraagd of ik “buddy” wilde zijn voor iemand die vanuit detentie een nieuwe start wilde maken. Mijn hart ging altijd al uit naar mensen  die in deze situatie verzeild geraakt waren. Vooral ook om wat Jezus zegt over gevangenen raakte me ooit diep in mijn hart. Dat we ze Zijn vrijheid mogen doorgeven, zodat ze zich, zelfs binnen muren toch vrij zouden kunnen voelen. Dat als we hen bezoeken het is alsof we Hemzelf bezoeken.... En ook het besef dat ik ook niet altijd zo’n “brave”geweest ben en makkelijk ook zomaar achter slot en grendel had kunnen belanden...