Nieuws | 07 april 2020
Coronacrisis & DSG Zwolle

Coronacrisis

In de moeilijke tijd die we doormaken door de coronacrisis willen wij u graag op de hoogte houden van het werk van DSG Zwolle. Daarbij richten we ons op dit moment vooral op mogelijkheden om contact te houden met onze doelgroep. 

Extra isolement voor gedetineerden

De Corona-maatregelen hebben grote invloed op het reilen en zeilen in de gevangenissen. Sinds begin maart mogen vrijwilligers nergens meer in een PI komen. Ook bezoek van familie en vrienden van ingeslotenen is voorlopig niet toegestaan en verloven zijn ingetrokken. Dit geeft veel extra eenzaamheid en spanning. 

Geestelijk Verzorgers worden meegerekend onder de essentiële beroepen en kunnen hun werk nog doen. In de PI Zwolle gaan zoveel mogelijk activiteiten door, zij het dan in kleinere groepjes en met aangepaste programma’s in kleiner verband sporten, kleine gespreksgroepen en kerkdiensten met maximaal 10 personen, alles met de 1,5 m afstand. Zo zijn er elke zondagmorgen 8 (ingekorte) kerkdiensten: 3 bij de vrouwen en 5 aan de mannenkant. Zonder vrijwilligers, combo’s, pianisten en koffie drinken na afloop, zien deze diensten er heel anders uit. 

Initiatieven

Hartverwarmend is het om te zien hoe kerken en vrijwilligers, ondanks de afstand, verbinding met de mensen in de PI zoeken. Zo zijn er in de afgelopen weken;

  • Cd’s gemaakt met mooie bemoedigende liederen
  • Kaarten gestuurd; veel vrijwilligers hebben hun kerkelijke achterban opgeroepen om kaarten te sturen naar gedetineerden
  • Kregen we van een kerk 355 kaarten voor alle gedetineerden
  • Via een vrijwilliger kregen we van Lpbmedia een doos met Paascd's
  • Werden door een kerk knutselpakketjes gemaakt voor verschillende afdelingen, hiervan gaan de gedetineerden zelf kaarten maken voor ouderen in verpleeghuizen
  • Voor elke afdeling een pakketje met stiften, potloden, spelletjes en kleurplaten
  • Puzzels en spellen voor alle afdelingen in de PI Zwolle 
  • Zullen er Paaszondag extra bloemen met een paasgroet uitgedeeld worden

Gebed

Wilt u persoonlijk en in uw kerk gedetineerden en hun families in uw voorbeden gedenken? Denk ook aan gedetineerden die vlak voor de crisis buiten zijn gekomen en waarvoor het nu extra moeilijk is om weer terug te komen in de maatschappij of een nieuw netwerk op te bouwen. Wilt u ook bidden voor de medewerkers van de Inrichtingen van Justitie die de zorg voor de gedetineerden hebben?