Nieuws | 26 november 2020
Gebedswandeling vrijwilligers

Op een zonnige zondagochtend lopen 7 kerkvrijwilligers door het Engelse Werk in Zwolle. 
Blij om elkaar even te zien en te delen in elkaars wel en wee.
Van elkaar te horen hoe de intelligente lockdown en het ‘contactverbod’ ons allemaal raakt.
En hoe deze ervaring ons, ondanks de afstand, iets dichter bij onze gevangen medemensen in de PI Zwolle brengt.

Even stilstaan bij de mannen en vrouwen in de PI Zwolle en invoelen hoe zij altijd afstand ervaren tot hun dierbaren. Met elkaar nadenken over wat dat betekent. En hoe deze coronaperiode voor hen verloopt. Samen staan we af en toe even stil en bidden we met elkaar voor de mensen binnen. Ook voor de geestelijk verzorgers voor wie de werkdruk is toegenomen. Danken kunnen we ook, dat in de PI Zwolle de kerkdiensten, zij het in afgeslankte vorm, nog mogen plaatsvinden.  Zonder vrijwilligers, dat wel. Laten we ook thuis blijven bidden voor de mensen binnen de muren en hun dierbaren

Een kerkvrijwilligster