Nieuws | 16 april 2018

Hoe geloofsgemeenschappen in de nazorg de verbinding met ex-gedetineerden kunnen versterken

De landelijke ontmoetingsdag van Kerken met Stip op 1 april 2017 in Apeldoorn had als thema:‘verbinding maken met de doelgroep’. De focus lag daarbij op de vraag hoe je dat als vrijwilliger op individueel niveau doet. Die verbinding vormt de basis voor de kerkelijke nazorg. Daarnaast is van belang hoe geloofsgemeenschappen de verbinding met de doelgroep kunnen versterken bij de nazorg aan mensen met een detentie-ervaring.

Op die bredere vraag op mesoniveau is het onderzoek van Reijer J. de Vries bij het Centrum voor Justitiepastoraat (CJP) gericht, onder de titel ‘Religieus geïnspireerdenazorg aan ex-gedetineerden’. De vraag naar verbinding op het individuele niveau is overigens een onderdeel daarvan. Tijdens de ontmoetingsdag heeft Reijer J. de Vries een tussentijdse balans opgemaakt van wat het onderzoek de afgelopen jaren aan kennis heeft opgeleverd. Dit hele artikel is te vinden op de website van Kerken met Stip via onderstaande link.

2017 R.J. de Vries, Verbinding versterken