Nieuws | 07 februari 2020

Lang hoefde ik niet na te denken toen me werd gevraagd of ik “buddy” wilde zijn voor iemand die vanuit detentie een nieuwe start wilde maken. Mijn hart ging altijd al uit naar mensen  die in deze situatie verzeild geraakt waren. Vooral ook om wat Jezus zegt over gevangenen raakte me ooit diep in mijn hart. Dat we ze Zijn vrijheid mogen doorgeven, zodat ze zich, zelfs binnen muren toch vrij zouden kunnen voelen. Dat als we hen bezoeken het is alsof we Hemzelf bezoeken.... En ook het besef dat ik ook niet altijd zo’n “brave”geweest ben en makkelijk ook zomaar achter slot en grendel had kunnen belanden...

Zelfs ooit een “viering”mogen organiseren “binnen”, samen met broeders en zusters van de motorclub waar ik toen lid van was. Prachtig! Mensen diep in ellende ontmoet en mogen helpen hun leven op te ruimen en samen aan een schone toekomst werken.....En nu sinds kort opnieuw betrokken geraakt omdat onze gemeente “Kerk met stip”werd.

Na de eerste kennismaking voelde ik al snel een klik met mijn “buddy”. Ik had me nog zo voorgenomen om me een beetje “professioneel”op te stellen en dat is ook goed en belangijk,. Maar in dit specifieke geval ging het al gauw om meer dan dat. Het was ook de liefde van God die me dreef en die ik hem wilde laten zien,Dat ook hij een geliefd mens is en zo waardevol en een nieuwe kans waard!

We gingen samen op weg, ik omschrijf mezelf in dat traject dan ook graag als een “wegwijzer”. Eigenlijk een dubbele, die wegwijs maakt in een nieuwe woonomgeving, maar tegelijk ook de weg naar Jezus wil wijzen als de behoefte er is. Samen op weg, een fiets kopen, uitnodigen voor een kerkdienst, een bakkie of biertje doen, wegwijs maken in de stad, advies geven over waar wat te kopen enz enz,

En wat een zegen als iemand dan stapje voor stapje weer kan settelen in de vrije wereld. Hem zien opbloeien en ontwikkelen op een mooie plek waar hij vrijwilligerswerk kan doen. En nu alweer volop actief met betaald werk en eigen woonruimte. Heel bijzonder en dankbaar dat ik daar een handje bij heb mogen helpen.

En natuurlijk kan het ook tegenzitten. Ik heb in mijn leven ook genoeg struggles gezien en ben absoluut geen naïef mens. Maar dan nog blijft overeind dat wat je doet met goede intentie’s, altijd waarde heeft en houdt. Ongeacht het uiteindelijke resultaat. Ieder mens heeft positieve aandacht nodig, een stukje waardering, liefde, een arm om de schouder. En helemaal als je dat vroeger erg hebt gemist. Geweldig als er nieuwe kansen komen om dat te delen en ontdekken. Dan kan op de grootste mesthoop toch nog een prachtige bloem opbloeien!

Mauritz Stef1