Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: ds. W.J. Plantinga

Secretaris: dhr. D. Renkema

Penningmeester: mw. L.S. Sebens-Los

bestuurslid: mw. I.O.C. van der Zee - Kooijman

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Alle bestuurders kunnen wel een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. Het bestuur is bevoegd om voor de uitvoering van haar taak een directeur en/of werknemer in loondienst te benoemen.