Visie 

DSG Zwolle wordt gedreven door het geloof dat elk mens waardevol is en dat God geen mens afwijst of loslaat – wat de omstandigheden ook zijn. Die overtuiging wordt onderstreept door de woorden van Jezus in Mattheus 25:36: “Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe”. Geïnspireerd door dit geloof is een stichting opgericht die kerken en organisaties in de regio Zwolle helpt om in verbinding te staan met (ex-) gedetineerden en hun families.

Via (kerk)vrijwilligers en een diaconaal pastor wil de stichting een brug bouwen tussen kerken en organisaties ‘buiten’ en de kerk ‘binnen’ de muren van de PI Zwolle. 

Doelen 

DSG Zwolle wil:

Vanuit de christelijke levensovertuiging en geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus met name diaconale zorg bieden aan (ex-)gedetineerden in Zwolle en hun families; 

Het netwerk van kerken en diaconieën in de regio Zwolle inzetten, aansporen en ondersteunen in het realiseren van deze zorg door: 

  • de inzet van (kerkelijke) vrijwilligers in de PI Zwolle;
  • het leveren van nazorg vanuit (bestaande) projecten en personen;

Het bieden van financiële ondersteuning aan de stichting. 

  • Een aanspreekpunt zijn voor partners en inzetten op een goede samenwerkingsrelatie met relevante organisaties zoals Stichting Exodus, Kerken met Stip, Gemeente Zwolle en andere relevante partners met het oog op het gezamenlijk aanbod van de juiste (na)zorg.

Vanuit de geestelijke verzorging van PI Zwolle wordt het idee voor deze stichting van harte ondersteund. Daarnaast wordt de wens uitgesproken dat de DSG Zwolle financieel ondersteund zal worden vanuit het kerkelijk netwerk.