DSG Zwolle

De Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle, DSG Zwolle stelt zich ten doel om (ex-) gedetineerden ondersteuning te bieden vanuit het netwerk van kerken en organisaties in de regio Zwolle. 

De stichting is in december 2016 opgericht vanuit het verlangen om met name diaconale steun aan (ex-) gedetineerden uit te breiden en het netwerk van betrokken kerken en andere partners in de regio Zwolle te vergroten. Door de inzet van vrijwilligers biedt de stichting gedetineerden steun en hulp bij praktische zaken en bij de terugkeer in de samenleving.

DSG Zwolle werkt zowel binnen als buiten de gevangenis. Op die manier wil DSG Zwolle de verbinding leggen tussen de vraag van gedetineerden en het aanbod van buiten. Vanuit DSG Zwolle wordt ernaar gestreefd om (ex-) gedetineerden die in de regio Zwolle wonen, zoveel mogelijk in contact te brengen met bestaande overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties. De stichting werkt aanvullend op andere organisaties die op dit terrein actief zijn.

DSG_Zwolle_folder.pdf