Maaike Broeksema, Diaconaal Pastor

maaikeMijn naam is Maaike Broeksema en ik ben in de PI Zwolle werkzaam als diaconaal pastor. In 2011 kwam ik tijdens mijn opleiding HBO-theologie in contact met het vrijwilligerswerk in de PI Zwolle en sinds Januari 2013 coördineer ik de Alpha-cursus in de PI Zwolle. In december 2016 is vanuit het netwerk van de Zwolse kerken de Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle (DSG Zwolle) opgericht. De aanleiding hiervoor was een onderzoek naar de betrokkenheid van kerken en organisaties in de regio Zwolle in de (na)zorg voor (ex-) gedetineerden. Uit dit onderzoek bleek dat in de zorg voor ex-gedetineerden kerken en organisaties in Zwolle hun netwerken nog aanzienlijk kunnen versterken en met elkaar verbinden. Als diaconaal pastor in de PI Zwolle wil ik een verbindende schakel zijn tussen de kerk ‘binnen’ de muren en de kerken ‘buiten’ de muren van de gevangenis. Uiteraard kan dit alleen in nauwe samenwerking met de geestelijk verzorgers, casemanagers en andere betrokkenen. Sinds 2021 ben ik deel van het team van de geestelijk verzorgers binnen de PI, hierdoor is de samenwerking nog verder geïntensiveerd.

Ik vind het een uitdaging om te ontdekken hoe ik op deze plek van betekenis kan zijn in verbinding met vrijwilligers uit de diverse kerken in de regio Zwolle en betrokken organisaties. Dit doe ik vanuit de overtuiging dat God mensen in de knel niet loslaat en dat we in navolging van Jezus Christus zijn handen en voeten mogen zijn hier op aarde.